facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP

Długopis w dłoni

Od 22 do 24 czerwca 2017 roku w Rzeszowie odbywać będzie się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w obradach udział weźmie prorektor ds. finansów i rozwoju dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski.

W programie spotkania przewidziano dyskusję nad raportem dotyczącym analizy ekonomicznej uniwersytetów publicznych za 2016 rok. W trakcie posiedzenia przedstawiona zostanie również informacja o sytuacji finansowej uniwersytetów w 2017 roku.

Uniwersytecka Komisja Finansowa afiliowana przy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, funkcjonuje od 2004 roku. Zajmuje się monitorowaniem zmian związanych z gospodarką finansową uczelni, przedmiotem jej działań jest także wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania finansami uniwersytetów w Polsce.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.