facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP

Od 5 do 7 listopada 2015 r. we Wrocławiu odbywać się będzie posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (UKF KRUP). Gospodarzem spotkania będzie Uniwersytet Wrocławski. W posiedzeniu udział weźmie prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski.

Spotkanie poświęcone będzie ocenie aktualnej sytuacji finansowej uniwersytetów. Zostaną również omówione tematy dotyczące m.in. finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w 2016 roku, przedstawione zostanie także stanowisko UKF w sprawie problemów związanych z finansowaniem uczelni.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.