facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP

Od 23 do 25 kwietnia 2015 r. w Krakowie odbywać się będzie posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (UKF KRUP). Gospodarzem spotkania będzie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. W posiedzeniu udział weźmie prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, prorektor ds. finansów i rozwoju.

Spotkanie poświęcone będzie ocenie aktualnej sytuacji finansowej uczelni. Zostaną również omówione tematy dotyczące m.in. finansowania nauki w perspektywie lat 2014–2020 oraz finansowania szkolnictwa wyższego w 2015 roku.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.