facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej

mężczyzna robiący notatki - na zdjęciu widać tylko jego ramię

Od 12 do 14 października 2017 roku w Bydgoszczy odbywać się będzie posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w obradach udział weźmie prorektor ds. finansów i rozwoju dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski.

W programie spotkania przewidziano dyskusję nad projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i próba zajęcia stanowiska w sprawie finansowych aspektów projektu ustawy. W trakcie posiedzenia przedstawiona zostanie również informacja o sytuacji finansowej uniwersytetów w 2017 roku, a także wynikach rekrutacji.

Afiliowana przy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich Uniwersytecka Komisja Finansowa funkcjonuje od 2004 roku. Zajmuje się monitorowaniem zmian związanych z gospodarką finansową uczelni. Przedmiotem jej działań jest także wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania finansami uniwersytetów w Polsce.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.