facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

Od 19 do 20 grudnia 2014 r. w Domu Pracy Twórczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Ciążeniu k/Słupcy będzie trwać posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Uczestnicy spotkania będą rozmawiać m.in. na temat: 9. Europejskiego Forum Jakości Kształcenia „Changing education – QA and the shift from teaching to learning”, programu MOST, a także grantu europejskiego „ALIGN – Achieving and checking the alignment between programs and qualifications frameworks”. Podczas wydarzenia zaplanowano również: akredytację kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Gdańskim oraz dyskusję na temat profilu ogólnouniwersyteckiego w kontekście ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.