facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

Od 18 do 19 kwietnia 2013 r. w Pobierowie odbywać się będzie posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. W wydarzeniu udział weźmie prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA) powołana została 31 stycznia 1998 roku przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich. Celem jej działalności jest:

  • uzgadnianie i ujednolicenie standardów jakości kształcenia w uniwersytetach w ramach poszczególnych kierunków;
  • stworzenie systemu akredytacji kierunków studiów;
  • współpraca w zakresie tworzenia wspólnych systemów akredytacji z uczelniami o podobnym poziomie naukowym i ich stowarzyszeniami;
  • współpraca z instytucjami akredytacyjnymi;
  • wejście do europejskiej sieci agencji akredytacyjnych;
  • stworzenie systemu mobilności studentów.
     

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.