facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

Od 25 do 26 października 2012 r. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu odbywać się będzie posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, w którym udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

W programie posiedzenia zaplanowano m.in. omówienie założeń organizacyjnych Akademickiej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, przekazanie informacji dotyczącej programu mobilności studentów i doktorantów – MOST, a także omówienie spraw bieżących.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.