facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

Od 16 do 17 czerwca 2016 roku na Uniwersytecie Gdańskim odbywać będzie się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Głównym tematem obrad będą zagadnienia związane ze zmianami systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w posiedzeniu udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA) powołana została 31 stycznia 1998 roku przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich. Celem jej działalności jest:

  • uzgadnianie i ujednolicenie standardów jakości kształcenia w uniwersytetach w ramach poszczególnych kierunków;
  • stworzenie systemu akredytacji kierunków studiów;
  • współpraca w zakresie tworzenia wspólnych systemów akredytacji z uczelniami o podobnym poziomie naukowym i ich stowarzyszeniami;
  • współpraca z instytucjami akredytacyjnymi;
  • wejście do europejskiej sieci agencji akredytacyjnych;
  • stworzenie systemu mobilności studentów.

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.