facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

Od 18 do 19 grudnia 2015 r. w Ciążeniu odbywać będzie się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. W spotkaniu ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek. Podczas obrad zaprezentowane zostaną między innymi wyniki projektu systemowego „Strategia wprowadzenia i oceny międzyobszarowych studiów i badań w uczelniach w kontekście reform szkolnictwa w Polsce”, realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z partnerskim udziałem Uniwersytetu Warszawskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.