facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

Od 15 do 16 października 2015 r. w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku w Obrzycku odbywać się będzie posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. W obradach udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek. W programie posiedzenia zaplanowano m.in.: omówienie zadań UKA na rok akademicki 2015/2016, wyników ankiety „Doktoranci 2015” oraz przedstawienie informacji na temat programu mobilności studentów i doktorantów – MOST.

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA) powołana została 31 stycznia 1998 roku przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich. Celem jej działalności jest:

  • uzgadnianie i ujednolicenie standardów jakości kształcenia w uniwersytetach w ramach poszczególnych kierunków;
  • stworzenie systemu akredytacji kierunków studiów;
  • współpraca w zakresie tworzenia wspólnych systemów akredytacji z uczelniami o podobnym poziomie naukowym i ich stowarzyszeniami;
  • współpraca z instytucjami akredytacyjnymi;
  • wejście do europejskiej sieci agencji akredytacyjnych;
  • stworzenie systemu mobilności studentów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.