facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

Od 16 do 17 grudnia 2011 r. w Domu Pracy Twórczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Ciążeniu k/Słupcy będzie miało miejsce posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. kształcenia prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz.

Uczestnicy spotkania będą rozmawiać m.in. o powołaniu grup ekspertów dla kierunków: politologia, filozofia, oceanografia, bezpieczeństwo wewnętrzne/narodowe oraz o rozszerzeniu zadań UKA.

29 października 2011 r. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich, której przewodniczy JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, przyjęła uchwałę w sprawie rozszerzenia zadań Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Zgodnie z postanowieniami uchwały UKA będzie monitorować, analizować i przedstawiać wnioski związane z wprowadzaniem wewnętrznych systemów zapewniania jakości i implementacją Krajowych Ram Kwalifikacji.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.