facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego

Przewodniczący Samorządu Studenckiego Mateusz Witek zwołuje posiedzenie Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, podczas którego wybrani zostaną przedstawiciele do kolegium elektorów Uniwersytetu Śląskiego. Posiedzenie odbędzie się 8 lutego 2016 roku o godz. 16.30 (miejsce oraz program zostaną podane minimum na tydzień przed posiedzeniem).

 

OBWIESZCZENIE
Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego

z 8 stycznia 2016 roku

w sprawie ogłoszenia wyborów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu

Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego informuje, iż zgodnie z przyjętym 15 grudnia 2015 r. przez Senat Uniwersytetu Śląskiego Regulaminem Samorządu Studenckiego, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 521 Senatu UŚ z 15 grudnia 2015 r., wybory do kolegium elektorów Uniwersytetu zostaną przeprowadzone 8 lutego 2016 roku.

Członkiem kolegium elektorów Uniwersytetu może być każdy student UŚ. Kandydatury można zgłaszać jedynie za pośrednictwem innego studenta uczelni, za pisemną zgodą kandydata. Formularze zgłoszeniowe należy złożyć w terminie do 1 lutego 2016 r. w biurze Samorządu Studenckiego UŚ, ul. Bankowa 12A, 40-007 Katowice, w godzinach pracy biura tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30–13.30.

Wzór formularza zgłoszeniowego zostanie opublikowany na stronie Samorządu Studenckiego www.studenci.us.edu.pl w zakładce Wybory 2016 oraz zostanie udostępniony do pobrania w formie pisemnej w biurze Samorządu Studenckiego UŚ.

W razie potrzeby prosimy o kontakt z przewodniczącym Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego UŚ pod numerem telefonu 696 902 722 lub via e-mail pod adresem: jakub.zawadzki92@gmail.com

 

Przewodniczący UKW SS UŚ
Jakub Zawadzki

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.