facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Senatu UŚ

20 stycznia 2009 r. (wtorek) o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazło się m.in.: zatwierdzenie prowizorium budżetowego na rok 2009 oraz omówienie spraw bieżących.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.