facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Senatu UŚ

We wtorek 2 grudnia o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwała w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku administracja, uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego dla projektu Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, a także wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie nadania uprawnień do doktoryzowania w dyscyplinie kulturoznawstwo.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.