facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Senatu UŚ

We wtorek 28 października o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach odbędzie się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazły się m.in. stanowisko Senatu UŚ w sprawie planowanego w ustawie budżetowej na rok 2009 dofinansowania szkolnictwa wyższego i nauki, powołanie komisji ds. mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego, komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich oraz komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów, a także informacja dotycząca przebiegu rekrutacji na rok akademicki 2008/2009 i zatwierdzenie zmian w strukturze organizacyjnej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.