facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Senatu UŚ

We wtorek 23 września o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach odbędzie się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazły się m.in. informacje o pracach Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), zatwierdzenie składu komisji senackich i dyscyplinarnych oraz wybór przewodniczących komisji, a także zatwierdzenie zmian w strukturze organizacyjnej uczelni i uchwała w sprawie utworzenia kierunku studiów fizyka medyczna.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.