facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego

26 marca 2013 r. godz. 16.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podczas obrad omówione zostaną m.in. zagadnienia: nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego, przyznania Medalu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. Lotharowi Pikulikowi, a także sprawy kadrowe i bieżące.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.