facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego

22 stycznia 2013 r. o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podczas posiedzenia omówione zostaną m.in. kwestie: zmian w statucie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, efektów kształcenia dla kierunku studiów biofizyka oraz kierunku zarządzanie międzykulturowe, wniosku o wyrażenie zgody na prowadzenie przez Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach studiów drugiego stopnia na kierunku biofizyka, wniosku o wyrażenie zgody na prowadzenie przez Szkołę Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie międzykulturowe oraz prowizorium budżetowego uczelni na rok 2013. Omówione zostaną również sprawy kadrowe.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.