facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego

22 stycznia 2013 r. o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podczas posiedzenia omówione zostaną m.in. kwestie: zmian w statucie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, efektów kształcenia dla kierunku studiów biofizyka oraz kierunku zarządzanie międzykulturowe, wniosku o wyrażenie zgody na prowadzenie przez Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach studiów drugiego stopnia na kierunku biofizyka, wniosku o wyrażenie zgody na prowadzenie przez Szkołę Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie międzykulturowe oraz prowizorium budżetowego uczelni na rok 2013. Omówione zostaną również sprawy kadrowe.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.