facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego

20 listopada 2012 r. o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podczas obrad omówione zostaną m.in.: uchwała w sprawie utworzenia nowych specjalności w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, uchwała w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz statutem uczelni, uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a także omówienie spraw kadrowych i bieżących.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.