facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego

23 października 2012 r. o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W porządku obrad znajdują się m.in. uchwały dotyczące: zmian w statucie uczelni, wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego UŚ za rok 2012, Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych w Uniwersytecie Śląskim, a także omówienie spraw kadrowych i bieżących.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.