facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego

8 grudnia 2009 r. (wtorek) o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie (ul. Bankowa 12) odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W porządku obrad znalazło się m.in.: przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu, które miało miejsce 27 października 2009 r., uchwała w sprawie głównych kierunków infrastruktury budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w latach 2010-2015, zatwierdzenie umów z: Międzyuczelnianym Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą Quebecką Uniwersytetu w Montrealu (Kanada), EI.CESI (Szkołą Inżynierii Cesi, Francja), Instytutem Psychologii G.S. Kostiuka Ukraińskiej Akademii Nauk Pedagogicznych oraz omówienie spraw kadrowych i bieżących.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.