facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego

24 stycznia 2012 r. o godz. 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W porządku obrad znajdzie się m.in. uchwalenie Statutu Uniwersytetu Śląskiego, zatwierdzenie Regulaminu Wyborczego, przyjęcie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego na lata 2012-2020, zatwierdzenie prowizorium budżetowego na rok 2012, wniosek Wydziału Filologicznego o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego Sławomirowi Mrożkowi oraz omówienie spraw bieżących.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.