facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego

27 września 2011 r. (wtorek) o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie (ul. Bankowa 12) odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W porządku obrad znalazło się m.in.: rozpatrzenie wniosku Wydziału Prawa i Administracji o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Maksymilianowi Pazdanowi oraz wniosku Wydziału Filologicznego o nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Waleremu Pisarkowi, zatwierdzenie kandydatur na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz omówienie spraw kadrowych i bieżących.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.