facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego

28 czerwca 2011 r. (wtorek) o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie (ul. Bankowa 12) odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W porządku obrad znalazło się m.in.: przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu, które miało miejsce 24 maja 2011 r., sprawozdanie JM Rektora UŚ z działalności Uniwersytetu Śląskiego za rok 2010, uchwała w sprawie utworzenia kierunku studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz omówienie spraw kadrowych i bieżących.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.