facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego

24 maja 2011 r. (wtorek) o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie (ul. Bankowa 12) odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W porządku obrad znalazło się m.in.: przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu, które miało miejsce 5 kwietnia 2011 r., wnioski Wydziału Nauk Społecznych o przyznanie tytułu „Profesora Honorowego Uniwersytetu
Śląskiego” następującym osobom: prof. dr. Gerhardowi Banse z Karlsruher Institute of Technology w Niemczech oraz prof. dr. Heinrichowi Badurze, prezydentowi Europejskiej Akademii Badań nad Życiem, Integracją i Społeczeństwem Obywatelskim oraz omówienie spraw kadrowych i bieżących.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.