facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego

18 stycznia 2011 r. (wtorek) o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie (ul. Bankowa 12) odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W porządku obrad znalazło się m.in.: przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu, które miało miejsce 7 grudnia 2010 r., zatwierdzenie prowizorium budżetowego na rok 2011, uchwała w sprawie utworzenia Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, zatwierdzenie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Artystycznego oraz omówienie spraw kadrowych i bieżących.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.