facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego

26 maja 2009 r. (wtorek) o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie (ul. Bankowa 12) odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W porządku obrad znalazło się m.in.: przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu, które miało miejsce 7 kwietnia 2009 r., zatwierdzenie porozumień i umów o współpracy, przyjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2010/2011 oraz omówienie spraw kadrowych i bieżących.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.