facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie RKRUA w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej

CINiBA

W poniedziałek, 29 października 2012 r., o godz. 15.45 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich, której przewodniczącym jest JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W programie posiedzenia znajdą się m.in.:

  • wybory wiceprzewodniczącego i sekretarza RKRUA,
  • finansowanie szkolnictwa wyższego,
  • fundusze europejskie w przyszłej perspektywie budżetowej,
  • projekty kluczowe RPO w nowej perspektywie finansowania EU,
  • propozycja koncepcji merytorycznej Śląskiego Parku Nauki,
  • sytuacja śląskich biur karier,
  • współpraca z przedsiębiorcami i organizacjami pracodawców (partnerstwo publiczno-prywatne).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.