facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich

Logo Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich

Rektorzy uczelni z województwa śląskiego i opolskiego spotkają się we wtorek 5 lutego 2019 roku w Gliwicach podczas posiedzenia Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA). Spotkanie będzie okazją do omówienia aktualnych problemów szkolnictwa wyższego i nauki, w tym struktury organizacyjnej uczelni w kontekście ustawy z 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w posiedzeniu udział weźmie JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – wiceprzewodniczący RKRUA, natomiast obradom przewodniczyć będzie JM Rektor ŚUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.00 w budynku Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.