facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich

Logo RKRUA

Rektorzy uczelni z województwa śląskiego i opolskiego spotkają się w piątek 9 grudnia 2016 roku w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach podczas posiedzenia Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA). Spotkanie będzie okazją do omówienia aktualnych problemów szkolnictwa wyższego i nauki. Obradom przewodniczyć będzie JM Rektor ŚUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.

Uniwersytet Śląski reprezentować będą: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – wiceprzewodniczący RKRUA, prorektor ds. finansów i rozwoju dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski, który w trakcie posiedzenia omówi kwestię algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni publicznych oraz prof. dr hab. Wiesław Banyś – członek zarządu European University Association, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2016, który przybliży temat aktualnych problemów w szkolnictwie wyższym i nauce. Podczas spotkania poruszone zostaną również zagadnienia związane z kryteriami i trybem przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym oraz projektem śląskiej cyfrowej platformy medycznej.

Obrady otworzą wystąpienia wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi oraz prezydenta Katowic dr. Marcina Krupy. 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.