facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich

20 maja 2015 r. o godz. 10.00 w sali Senatu Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbędzie się posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. Głównym tematem spotkania będzie m.in. omówienie roli szkół wyższych w rozwoju regionu. W posiedzeniu wezmą udział przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych oraz reprezentanci władz śląskich miast akademickich. Obradom przewodniczyć będzie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący RKRUA.

Posiedzenie wpisuje się w obchody 70-lecia istnienia Politechniki Śląskiej. Z tej okazji zaplanowano wystąpienie JM Rektora PŚ prof. dr. hab. inż. Andrzeja Karbownika. W porządku posiedzenia przewidziano również:

  • wystąpienie dr. Piotra Litwy, wojewody śląskiego,
  • wystąpienie Aleksandry Skowronek, wicemarszałek Województwa Śląskiego,
  • prezentację „Programu rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020”, opracowanego przez Fundację Rektorów Polskich i Instytut Społeczeństwa Wiedzy na zamówienie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
  • omówienie nowej perspektywy finansowania UE,
  • prezentację „Programu dla Śląska”,
  • rekomendacje w zakresie transformacji energetyki w Polsce Południowej,
  • zaprezentowanie Paktu dla Edukacji, Śląskiego Kongresu Oświaty oraz Śląskiej Chmury Edukacyjnej.


Posiedzenie będzie również okazją do uroczystego podpisania umów o współpracy pomiędzy Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową a Politechniką Śląską, Uniwersytetem Ekonomicznym i Uniwersytetem Śląskim.

Regionalną Konferencję Rektorów Uczelni Akademickich tworzą rektorzy uczelni z województwa śląskiego i opolskiego, a także prezes katowickiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Biblioteki Śląskiej, przedstawiciel Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych oraz rektorzy seminariów duchownych archidiecezji katowickiej, częstochowskiej oraz diecezji opolskiej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.