facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich

23 kwietnia 2013 r. o godz. 16.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. Głównym tematem spotkania będzie rola szkół wyższych w rozwoju regionu. W posiedzeniu wezmą udział przedstawiciele władz wojewódzkich oraz reprezentanci władz śląskich miast akademickich. Obradom przewodniczyć będzie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Regionalną Konferencję Rektorów Uczelni Akademickich tworzą rektorzy uczelni z województwa śląskiego i opolskiego, a także prezes katowickiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Biblioteki Śląskiej, przedstawiciel Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych oraz rektorzy seminariów duchownych archidiecezji katowickiej, częstochowskiej oraz diecezji opolskiej.

Celem RKRUA jest:

  • wypracowanie wspólnego stanowiska rektorów i wyrażanie opinii w sprawach związanych z kształceniem oraz w sprawach dotyczących społeczności akademickiej uczelni zrzeszonych,
  • inspirowanie i koordynowanie współpracy między uczelniami oraz instytutami naukowymi,
  • podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej i inwestycyjnej przy udziale władz rządowych i samorządowych.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.