facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Rady Studentów PSRP w Katowicach

Od 5 do 7 lutego 2016 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego obradować będzie Rada Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP) . Rada, złożona z dwunastu członków, jest organem opiniodawczym, wypowiadającym się w kwestiach aktów normatywnych dotyczących studentów. Głównym tematem trzydniowych obrad będą zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz program odbiurokratyzowania uczelni. Uczestnicy spotkania dokonają także podsumowania działalności Parlamentu Studentów w minionym roku.

W programie XII posiedzenia Rady Studentów PSRP przewidziano również debatę na temat polskiego szkolnictwa wyższego. W posiedzeniu Rady oraz dyskusji udział wezmą członkowie Rady Studentów i Rady Wykonawczej PSRP, przedstawiciele władz uczelni – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, a także reprezentanci śląskich samorządów studenckich. 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.