facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Rady Patronackiej Europejskiego Kongresu Gospodarczego

28 marca 2014 r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Rady Patronackiej Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2014 r. oraz briefing prasowy. W spotkaniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas posiedzenia omówione zostaną m.in. tematy:

  • znaczenie Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) dla debaty publicznej w Polsce i Unii Europejskie,
  • cele i zakres tematyczny VI edycji Kongresu,
  • wydarzenia towarzyszące,
  • rozszerzenie Rady Patronackiej EEC 2014.


Przedstawiony zostanie również skład Rady oraz stan przygotowań do Kongresu.

VI Europejski Kongres Gospodarczy odbywać się będzie w Katowicach od 7 do 9 maja 2014 r. To trzydniowy cykl debat i spotkań z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski i z innych krajów europejskich. Co roku w blisko stu sesjach bierze udział kilkuset panelistów, a uczestnikami kongresu są komisarze unijni, premierzy państw europejskich i przedstawiciele polskiego rządu. W tym opiniotwórczym gronie – w formie otwartej debaty publicznej – podejmowane są tematy najistotniejsze dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. 


foto

Fot. Michał Oleksy/wnp.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.