facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Rady Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji

W piątek 27 lutego 2015 roku o godz. 11.00 na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się posiedzenie Rady Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji (MUCI). W spotkaniu udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, członek Rady MUCI.

W porządku obrad przewidziano między innymi przedstawienie sprawozdań z działalności w 2014 roku, przedstawienie sprawozdania finansowego za 2014 rok i przyjęcie planu finansowego na kolejny rok obrotowy.

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji, którego członkiem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, powołano w celu tworzenia, utrzymywania i rozwijania systemów informatycznych wspierających zarządzanie uczelniami, serwisowania systemów informatycznych, szkolenia uczelnianych administratorów systemów informatycznych oraz koordynowania wydzielonych zadań z zakresu informatyzacji uczelni.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.