facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Rady Koordynującej współpracę w obszarze Polski Południowej

8 stycznia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła „Strategię Rozwoju Polski Południowej do roku 2020”. Inauguracyjne posiedzenie Rady Koordynującej współpracę w obszarze Polski Południowej odbędzie się 17 lutego 2014 r. w auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Na zaproszenie marszałka województwa śląskiego Mirosława Sekuły oraz marszałka województwa małopolskiego Marka Sowy w posiedzeniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Posiedzenie Rady Koordynującej poprzedzone zostanie spotkaniem z parlamentarzystami, w którym udział weźmie wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska. W trakcie spotkania zostaną wręczone akty powołania członkom Rady Koordynującej.

Pomysł opracowania wspólnej strategii rozwoju dla województw małopolskiego i śląskiego stanowi oddolną inicjatywę obu regionów, które, chcąc efektywnie wykorzystywać swoje potencjały, zdecydowały się na zacieśnienie współpracy. 

Strategia identyfikuje możliwości współpracy pomiędzy województwami śląskim i małopolskim oraz wskazuje kierunki interwencji umożliwiające rozwijanie i zacieśnianie tej współpracy. Konsekwencją wspólnych inicjatyw, podejmowanych przez oba województwa oraz rząd, będzie kreowanie Polski Południowej jako nowoczesnego i atrakcyjnego obszaru w Europie.

Strategia koncentruje się na wspólnych działaniach w ramach obszarów obejmujących: współdziałanie metropolii, podwyższanie konkurencyjności gospodarki, rozwój kapitału ludzkiego oraz promocję Polski Południowej. Realizacja celów zapisanych w tym dokumencie przyczyniać się będzie m.in. do poprawy dostępności komunikacyjnej obu województw, ochrony środowiska naturalnego i przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, rozwoju systemów komunikacyjno-transportowych, kreowania specjalności gospodarczych Polski Południowej oraz rozwoju sieci współpracy przedsiębiorstw.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.