facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Rady Konsorcjum Projektu POIG ZiZOZap

11 stycznia 2012 r. o godz. 9.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (sala nr 24) odbędzie się posiedzenie Rady Konsorcjum Projektu POIG ZiZOZap. Natomiast o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego rozpocznie się konferencja naukowa pt. „Od monitoringu badawczego do operacyjnego i modeli funkcjonalnych zbiornika” oraz warsztaty, w których udział wezmą zespoły wszystkich konsorcjantów wykonujących badania oraz zespołów partnerów naukowych i strategicznych projektu. 

Celem konferencji jest podsumowanie wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu badawczego w latach 2010–2011. Warsztaty staną się okazją do omówienia zagadnień związanych z:

  • monitoringiem online,
  • budową osłony meteorologicznej,
  • wykorzystaniem roślinności do regulacji poziomu fosforu i azotu w zbiorniku,
  • oceną populacji ryb,
  • wizualizacją danych monitoringowych,
  • wpływem turystyki i rekreacji na funkcjonowanie zbiornika
  • modelowaniem obszaru i ekosystemu zbiornika.

W posiedzeniu Rady Konsorcjum projektu POIG ZiZOZap i w konferencji udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.