facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Rady Innowacyjności Grupy Azoty ZAK SA

W poniedziałek 1 lutego 2016 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Innowacyjności Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA. Rada stanowi zespół ekspertów i doradców, których doświadczenie i wiedza wspierać mają kreowanie innowacyjnych rozwiązań. Do udziału w pracach Rady zaproszony został JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.