facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Grafika: logo Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dwudzieste trzecie posiedzenie plenarne Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbędzie się w czwartek 12 maja 2016 roku w gmachu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. W obradach udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W planowanym porządku posiedzenia przewidziano między innymi zaopiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków jednostek organizacyjnych uczelni o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych, a także debatę z udziałem gości i członków RGNiSW na temat kadry naukowej w Polsce w światle międzynarodowych badań porównawczych i doświadczeń Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Podczas posiedzenia przedstawione zostaną wnioski dla modelu kariery i ścieżek zawodowych, a referaty wprowadzające wygłoszą prof. Marek Kwiek oraz prof. Antoni Tajduś – przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Obradom przewodniczyć będzie prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.