facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Rady European University Association z udziałem JM Rektora UŚ prof. Wiesława Banysia

31 stycznia 2014 r. w Brukseli odbędzie się posiedzenie Rady European University Association (EUA), w którym udział weźmie JM Rektor UŚ, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas spotkania omówione zostaną kwestie programu Horizon 2020 i programu Erasmus+, odbędzie się również dyskusja na temat roli uniwersytetów w strategii inteligentnej specjalizacji regionalnej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, a także przyjęcie budżetu EUA na 2014 r., przedstawienie budżetu na 2015 r. oraz omówienie spraw bieżących.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.