facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Rady European University Association i posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego EUA

Od 16 do 17 kwietnia 2015 r. na Uniwersytecie w Antwerpii (Belgia) odbędzie się konferencja pt. „European Universities in Research and Innovation – People, Policies and Partnerships”. Konferencja połączona będzie z posiedzeniem Rady European University Association (EUA) oraz dorocznym posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego EUA. W spotkaniu udział wezmą rektorzy uczelni polskich, członkowie EUA oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Program zaplanowanego na 15 kwietnia 2015 r. posiedzenia Rady EUA przewiduje m.in.: informację nt. aktualnych działań podjętych w związku z planem inwestycyjnym UE (Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych – EFSI), dyskusję nad projektem porozumienia pomiędzy EUA a Komisją Europejską odnośnie kontynuowania współpracy dotyczącej Europejskiej Przestrzeni Badawczej, przedstawienie inicjatywy EUA dotyczącej studiów doktoranckich, rozparzenie nowych wniosków o członkostwo w EUA.

W porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego zaplanowano m.in.: wybory przewodniczącego European University Association oraz pięciu członków zarządu EUA na kadencję 2015–2019, przedstawienie programu prac EUA na lata 2015–2016 oraz zatwierdzenie budżetu na 2015 r.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.