facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Rady European University Association (EUA) i walne zgromadzenie EUA

JM Rektor UŚ, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś uczestniczyć będzie w posiedzeniu Rady European University Association (EUA) i walnym zgromadzeniu EUA (EUA Council & EUA General Assembly), które odbędą się w Uniwersytecie Michała Römera w Wilnie (Mykolas Romeris University) 25 października 2013 r.

W programie spotkań znajdzie się m.in.:

  • przedstawienie sprawozdania przewodniczącego i sekretarza generalnego EUA;
  • dyskusja nt. europejskiej polityki dotyczącej badań, w tym informacje dotyczące wdrożenia programu „Horyzont 2020”;
  • dyskusja nt. europejskiej polityki związanej ze szkolnictwem wyższym, w tym nt. programu Erasmus+ i kursów MOOC;
  • przedstawienie sprawozdania dotyczącego złożonych wniosków o członkostwo w EUA;
  • przygotowanie prac Komitetu ds. Nominacji w 2014 roku w odniesieniu do procesu identyfikacji kandydatów na przyszłego prezydenta EUA i 5 nowych członków zarządu, którzy zostaną wybrani w 2015 r.

Główny punkt obrad walnego zgromadzenia EUA to głosowanie dot. wniosku o zmianę statutu EUA w zakresie dotyczącym kadencji przewodniczącego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.