facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Rady European University Association (EUA)

30 stycznia 2015 r. w Brukseli odbędzie się posiedzenie Rady European University Association (EUA). W obradach udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W porządku posiedzenia znajdzie się m.in.: przyjęcie budżetu EUA za rok 2014, informacja na temat projektu budżetu EUA w 2015 r., podjęcie decyzji ws. kandydatów na funkcję przewodniczącego oraz członków zarządu na kadencję 2015−2019, informacja nt. przygotowań do corocznej konferencji EUA w kwietniu 2015 r., która dotyczyć będzie przede wszystkim roli uniwersytetów w dziedzinie badań i innowacji, a także kwestia przyjęcia nowych uczelni członkowskich do European University Association.

29 stycznia członkowie zarządu EUA spotkają się z komisarzem europejskim ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tiborem Navracsicsem. Spotkanie będzie okazją do rozmów na temat wyzwań stojących przed europejskim i światowym systemem szkolnictwa wyższego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.