facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Rady European University Association (EUA)

24 października 2014 r. na Uniwersytecie w Helsinkach odbędzie się posiedzenie Rady European University Association (EUA). W obradach udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W porządku obrad znajdzie się m.in. kwestia zgłoszenia kandydatur na stanowisko przewodniczącego EUA oraz pięciu nowych członków zarządu na kadencję 2015−2019, a także dyskusja na temat Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area, ERA), odpowiedź EUA ws. toczących się konsultacji społecznych w sprawie strategii „Europa 2020”, informacje na temat rankingu uczelni U-Multirank (opublikowany w czerwcu 2014 r.) oraz dyskusja dot. Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP).

23 października z JM Rektorem UŚ, przewodniczącym KRASP prof. Wiesławem Banysiem spotka się minister edukacji i nauki Finlandii Krista Kiuru. Spotkanie będzie okazją do rozmów na temat współpracy polskich i fińskich uczelni.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.