facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

19 września 2012 r. o godz. 12.00 w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach odbędzie się VI posiedzenie Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Rada, która powstała w 2011 roku, stanowi organ opiniotwórczo-doradczy Zarządu Województwa Śląskiego. Ma za zadanie inicjowanie przedsięwzięć popularyzujących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, a także upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie.

W składzie Rady obok przedstawicieli władz regionu znajdują się m.in. przedstawiciele organizacji związkowych, organizacji pracodawców, przedstawiciele firm i organizacji pozarządowych z regionu. W Radzie zasiada również przewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, który został powołany na jej członka 6 września 2012 r.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.