facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie prezydium oraz zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Krakowie

W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbędzie się najbliższe posiedzenie prezydium (26 kwietnia 2013 r.) oraz zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (26−27 kwietnia).

Uczestnicy obrad omówią m.in.: aktualne problemy szkolnictwa wyższego, w tym finansowanie szkolnictwa wyższego oraz najnowsze założenia nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, współpracę KRASP z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wyniki konkursów i plany na przyszłość Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wyzwania wynikające z upowszechnienia Massive Open On-line Courses (MOOCs), procedurę wyłaniania kandydatów KRASP do Rady Głównej Nauki i Szkolnictw Wyższego oraz działalność Fundacji na rzecz jakości kształcenia.

Obrady stanowić będą także okazję do świętowania jubileuszu 100-lecia powołania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 

Partnerzy Posiedzenia KRASP:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Bank Millennium Spółka Akcyjna

 


 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.