facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie prezydium oraz zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

KRASP

Od 23 do 24 listopada 2012 r. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wojskowa Akademia Techniczna gościć będą uczestników posiedzenia prezydium oraz zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Obradom przewodniczyć będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W programie wydarzenia znajduje się m.in.:

  • wystąpienie minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej;
  • przemówienie podsekretarza stanu w MNiSW prof. dr. hab. Marka Ratajczaka nt. finansowania szkolnictwa wyższego;
  • omówienie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014−2020 (w tym: badania naukowe w nowej perspektywie finansowej UE, transfer technologii i komercjalizacja wyników prac badawczych, patenty i własność intelektualna w uczelniach);
  • prelekcja minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas nt. relacji systemu szkolnictwa wyższego z systemem oświaty;
  • omówienie kwestii zamówień publicznych w szkolnictwie wyższym i nauce.

W posiedzeniu zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich udział weźmie prorektor UŚ ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

 


 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.