facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie prezydium oraz zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Gdańsku

Od 16 do 18 października 2014 r. na Politechnice Gdańskiej odbędą się posiedzenie prezydium i zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W obradach udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas obrad omówione zostaną m.in. tematy:

  • postępu prac nad „Programem rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020” realizowanym przez Fundację Rektorów Polskich na zlecenie KRASP;
  • porozumienia KPK-KRASP w sprawie wspólnych działań na rzecz programu „Horyzont 2020”;
  • stanowiska w sprawie dokumentu Komisji Europejskiej „Science 2.0”;
  • stanowiska w sprawie opracowanego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego planu wdrożenia otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce;
  • współpracy z konferencjami rektorów z Niemiec i Francji;
  • współpracy z m.in. z Ukrainą, Brazylią, Turcją i Portugalią;
  • priorytetów w ramach Procesu Bolońskiego;
  • kongresu „Nauka dla biznesu, biznes dla nauki”.

 

Spotkania będą miały wyjątkowy charakter, gdyż stanowią integralną część obchodów jubileuszu 110 lat Politechniki Gdańskiej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.