facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Prezydium oraz zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Krakowie

Od 10 do 12 kwietnia 2014 r. w Krakowie odbędą się posiedzenie Prezydium i zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Gospodarzem spotkania będzie JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak. W tych dniach UJ gościć będzie ponad 100 rektorów z całej Polski. W obradach udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Wśród zaproszonych gości swój udział zapowiedzieli: premier RP Donald Tusk, wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska, minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Posiedzenie Prezydium KRASP poświęcone będzie omówieniu systemowej współpracy polskich uczelni z konferencjami rektorów Niemiec i Francji, w ramach akademickiego Trójkąta Weimarskiego, współpracy z Konferencją Rektorów Portugalii, a także z Ukrainą oraz innymi krajami, w tym z Brazylią i Turcją. Poruszona zostanie również wizja systemu zapewniania jakości kształcenia w polskich uczelniach (ewaluacja i akredytacja) oraz temat współpracy między środowiskami biznesowi a środowiskiem akademickim, w tym przygotowywania do wspólnego kongresu „Nauka dla biznesu, biznes dla nauki”.

Posiedzenie zgromadzenia plenarnego KRASP, odbywające się w piątek i sobotę, dotyczyć będzie także m.in.: programów operacyjnych 2014−2020 (PO WER, PO IR, regionalne programy operacyjne). Nie zabraknie informacji na temat realizacji projektów finansowanych przez NCBiR: wykorzystania infrastruktury zbudowanej ze PO IG i PO IŚ. W czasie spotkania rektorzy będą także kontynuować dyskusję na temat nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie, w tym o prawie własności intelektualnej w kontekście „uwłaszczenia” naukowców i otwartej nauki. Poruszone zostaną również kwestie wspólnego internetowego akademickiego kanału „Nauka”, a także nowej matury oraz rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016.

Podczas zgromadzenia plenarnego zostaną powołane dwie komisje przy KRASP: Komisja ds. równego traktowania oraz ds. wsparcia inicjatyw akademickich realizowanych w PPP.Foto: „Forum Akademickie”

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.