facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie prezydium oraz zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Poznaniu

Od 11 do 13 listopada 2013 r. odbywać się będzie posiedzenie prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz zgromadzenie plenarne KRASP. Uczestników obu wydarzeń gościć będzie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obradom przewodniczyć będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Tematyka obrad obejmować będzie m.in.:

  • działania będące następstwem przedłożenia projektów nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych;
  • wybory członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego delegowanych przez KRASP;
  • otwarty dostęp do zasobów naukowych i edukacyjnych
  • ocenę wyników kategoryzacji;
  • współpracę międzynarodową, w tym współpracę z Brazylią i Ukrainą oraz
  • audyty w uczelniach.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.